Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

phim Tình Yêu Quanh Ta

Tình Yêu Quanh Ta

Tình Yêu Quanh Ta

Diễn viên: Đang cập nhật,
Đạo diễn: Đang cập nhật,
Thời lượng: 20 tập

Thể loại: Phim Tình Cảm,

Quốc gia: Phim Trung Quốc,

Năm phát hành: 2000

Phim Tình Yêu Quanh Ta Cùng phương thức, nhưng một số robots lại bị sử dụng để lượm các tài nguyên hoặc để lọc địa chỉ email.
Để đánh chỉ số các tài nguyên Web, mỗi robot sẽ đi theo các liên kết mà nó tìm thấy tại một trang trung tâm. Sau đó, mỗi trang đã duyệt sẽ được ghi nhớ lại và gán cho tần số đánh lại chỉ số dựa vào mức độ cập nhật thường xuyên hay không của trang.
Phim Tình Yêu Quanh Ta Để điểu chỉnh ứng xử các robots, một tệp tin ngoại trừ (robots.txt) sẽ được đặt tại thư mục gốc của trang Web để chỉ định cho robots một danh sách những tài nguyên không được tiếp cận. Tệp tin robots.txt này còn đưa ra danh sách những bọ tìm kiếm nào được quyền đánh chỉ số trang Web. Qui tắc này cho phép giảm tải trên máy chủ và tránh đánh chỉ số những tài liệu không cần thiết hoặc nhạy cảm. Tuy nhiên có nhiều bọ tìm kiếm không tôn trọng chỉ định này, và hoàn toàn bỏ qua tệp tin ngoại trừ (robots.txt).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét